อาหารว่าง


อาหารว่าง เป็นอาหารที่จัดระหว่างอาหารมื้อหลัก จะจัดในปริมาณน้อยกว่าอาหารประจำมื้อหลัก เนื่องจากบางมื้อช่วงระยะเวลาห่างกันมาก เช่น มื้อกลางวันกับมื้อเย็น อาจจะห่างกัน 6 - 7 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดความหิว จึงจำเป็นต้องแทรกอาหารที่ไม่หนักเข้าไประหว่างมื้อทั้ง 2 นั้น ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า อาหารว่าง หมายถึง ของว่างเครื่องว่าง เป็นอาหารเบา ๆ ที่แทรกระหว่างมื้อหลัก
อาหารว่าง หมายถึง อาหารระหว่างมื้อเป็นอาหารประเภทเบา ๆ มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจำมื้อ หรืออาหารมื้อหลัก อาจเป็นอาหารน้ำ หรืออาหารแห้งก็ได้ ทั้งอาหารคาวหรืออาหารหวาน มีชิ้นเล็ก ขนาดพอคำ ปริมาณไม่มาก รับประทานง่าย เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่ม ได้ทั้งร้อนและเย็น เช่น ชา กาแฟ หรือน้ำผลไม้ เป็นต้น